Skip to main content

THUIS

bij bedrijven

 

Stress op het werk

Dit is tegenwoordig een groot probleem. Steeds meer werknemers vallen uit met stress gerelateerde klachten.  Dit kan grotendeels voorkomen worden door het stress-bewustzijn van werknemers te vergroten, en tegelijkertijd ontspanning en herstel in de agenda van de werknemer te krijgen. U kunt hier als werkgever aan bijdragen. Een gevoel van stress kan ontstaan wanneer de werknemer ergens disbalans ervaart. Er worden dan allemaal fysieke processen in werking gezet waardoor de werknemer roofbouw pleegt op zijn energie. Wanneer dit een ingesleten gedragspatroon geworden is kan dit leiden tot overspanning of zelfs een burn-out.

Ervaren, inzicht en gedragsverandering bij stress

Een van de sleutels in stress-reductie is dan ook bewust pauze nemen op het moment dat het nodig is!  Even werkelijk mentaal, fysiek en emotioneel ontspannen en losraken van het werk is essentieel in het tegengaan van een burn-out. Door de focus op het werk los te laten, kunnen de fysieke normaalwaarden van uw werknemer herstellen.  Stoelmassages en yoga-nidra zijn hier prachtige tools voor. Ook vergroten van het lichaamsbewustzijn, het waarnemen van lichaamssignalen en vervolgens adequaat handelen (gedragsverandering) is essentieel in stress-reductie.

Burn-out begeleiding

Wanneer een werknemer met stress gerelateerde klachten in de ziektewet zit maakt een bedrijfsarts een afweging en geeft een advies. De bedrijfsarts bepaalt echter niet de ernst van de burn-out en begeleidt de werknemer verder niet naar herstel. Dit kan ik juist WEL doen, als stress en burn-out coach werkend vanuit een holistische visie. Ik kan uw werknemer begeleiden tijdens de ziektetijd thuis, bij werkhervatting en daarna om de kans op een terugval te minimaliseren.

Wat kan ik voor uw bedrijf betekenen

Ik verzorg een PROGRAMMA OP MAAT passend bij uw bedrijf! Mijn programma's kunnen ingezet worden met zowel als doel uitval preventie als burn-out begeleiding. Ik kan met groepen werken en individuele begeleiding bieden.  

 

 

uitval preventie

 

  • Lichamelijke ontspanning ervaren middels stoelmassages
  • Mentale- , emotionele en lichamelijke ontspanning ervaren middels (groeps) Yoga Nidra, ontspanningstechnieken en meditatie.
  • Hieraan gekoppeld korte coachingsgesprekken met als doel inzicht in gedrag dat uitnodigt tot mogelijke gedragsverandering
  • Intensiever individueel coachingstraject ter voorkoming uitval.
  • Groeps- Module: ontspannen werken. In deze preventieve module: kennisoverdracht over de invloed van stress en langdurige stress (Chronisch Stress Syndroom). Bewustwording van de eigen stress-signalen (fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch) en bewust kiezen voor ontspannen gezond gedrag.
contact

 

burn-out begeleiding 

 

  •  In kaart brengen van de ernst van het Chronisch Stress Syndroom/ burn-out via een gedegen intake en genormeerde tests.
  •  Hierdoor ontstaat duidelijkheid bij zowel de werknemer, de werkgever, als de bedrijfsarts over de lengte van het ziekteverzuim.
  •  Intensief individueel coachingstraject tijdens ziektetijd, begeleiding bij werkhervatting en terugvalpreventie.
  • Groeps- Module: grip op jouw stress. In deze module: kennisoverdracht over de invloed van stress en langdurige stress (Chronisch Stress Syndroom). Bewustwording van de eigen stress-signalen (fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch). Persoonlijke valkuilen in beeld.  En kiezen voor ontspannen gezond gedrag.

Love yourself enough to live a healthy lifestyle